THE PHURBA TIMES Headline Animator

CHANGE IS POSSIBLE

"No doubt, there are ways. What we just need is WILL. WILL for Change, WILL for Action. Then, Why in Dillema? Let's say YES to Life. :)Yes. - Phurba, the WASH Man

Monday, July 2, 2012

प्रकोपमा युवाभमिका बारे अन्तरक्रिया सम्पन्न


बाढिजन्य प्रकोपका हिसाबले नेपाल संसारमा ३  १औ तथा भुकम्प जन्य प्रकोपका हिसाबले ११औ स्थानमा रहेको तथ्य  नँया होइन। त्यसो त नेपाल आफैपनि बेला बेलामा विभिन्न प्रकोपको चपेटामा पर्दै आएको छ। भखरै बाजुरा कोल्टी पहिरो तथा सेती बाढिले पनि सो कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। प्रकोपमा युवा सहभागिता र चासोको कुरा पनि विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ।

(FOR MORE...)

No comments:

Post a Comment