THE PHURBA TIMES Headline Animator

CHANGE IS POSSIBLE

"No doubt, there are ways. What we just need is WILL. WILL for Change, WILL for Action. Then, Why in Dillema? Let's say YES to Life. :)Yes. - Phurba, the WASH Man

Wednesday, December 12, 2012

युवाहरु लाइ खुल्ला पत्र

By: Phurba Sange Moktan

नेपाललाई खुल्ला दिशा मुक्त पार्न सैयोउ समाजसेबी लागिपरेका छन, हजारोउ बालबालिकाहरु लागि परेका छन, लाखौं त जनसमुदायहरु नै लगिपरेका छन। कैयोउ अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुले खुलेर चर्पिको लागि आवाज उठाइरहेका छन। अहिले ब्रिद्ध ब्रिद्धा हरु पनि यो आव
ाजमा सामेल भये। उनिहरु सबैलाई मेरो सादर क्रितग्यता/तैपनी,
तैपनी,
तैपनी,

No comments:

Post a Comment